از تبار خورشید...

دلنوشته های دخترکی از تبار خورشید

About me

دخترکی از جنس گرما, در یک روز گرم دقیقا 20 روز بعد از شروع فصل شور و انرژی قدم به جهان گذاشت...

...سال از آن لحظه زیبا میگذرد....حال او دختری مستقل با اهداف بزرگ,با قدم های محکم و استوار در مسیر رسیدن به اهدافش گام بر میدارد.

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                 امید است که خدایش در این راه همراهش باشد...

زندگی آب روان است روان میگذرد
هرچه اقبال منو توست همان میگذرد....
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان